Việt Nam có chi phí rẻ nhất thế giới với người nước ngoài

Theo InterNations, 91% lao động nước ngoài hài lòng với chi phí sống tại Việt Nam.

Việt Nam có chi phí rẻ nhất thế giới với người nước ngoài

InterNations – tổ chức lớn nhất thế giới dành cho những người sinh sống và làm việc tại nước ngoài vừa công bố báo cáo Expat Insider 2017. Họ đã khảo sát hơn 12.500 người đang làm việc tại 188 quốc gia trên thế giới để tìm hiểu cuộc sống của họ tại nước khác.

InterNations đánh giá các quốc gia theo 40 tiêu chí khác nhau, từ tài chính đến cuộc sống gia đình. Về Tài chính Cá nhân, các nước được xếp hạng theo kết quả 2 câu hỏi: “Anh/chị nhận xét thế nào về tình hình tài chính bản thân” và “Liệu thu nhập khả dụng có đủ bù đắp chi phí không”. Những người tham gia khảo sát sẽ đánh giá theo thang điểm 7.

Chi phí Sinh hoạt cũng được đưa vào báo cáo. Việt Nam đứng đầu cả hai tiêu chí Tài chính Cá nhân và Chi phí Sinh hoạt. 91% hài lòng với chi phí sống tại đây và 43% cho biết giá cả phải chăng.

Dưới đây là 10 quốc gia có giá sinh hoạt rẻ nhất thế giới, theo InterNations. Tuy nhiên, báo cáo của tổ chức này không nêu rõ các chi phí được khảo sát. Vì vậy, Business Insider đã lấy số liệu tham khảo từ Numbeo, tính đến tháng 9/2017, gồm tiền thuê căn hộ một phòng ngủ tại trung tâm thành phố, tiền điện nước, di chuyển, cà phê và bia nội.

Việt Nam có chi phí rẻ nhất thế giới với người nước ngoài

1. Việt Nam
Chi phí so với Mỹ: rẻ hơn 45%
Chi phí hằng tháng:
Thuê nhà: 397,63 USD
Điện nước: 56,76 USD
Di chuyển: 6,60 USD
Cappuccino: 1,66 USD
Bia nội: 0,88 USD

Việt Nam có chi phí rẻ nhất thế giới với người nước ngoài

2. Colombia
Chi phí so với Mỹ: rẻ hơn 54%
Chi phí hằng tháng:
Thuê nhà: 274,13 USD
Điện nước: 72,81 USD
Di chuyển: 27,26 USD
Cappuccino: 1,38 USD
Bia nội: 0,92 USD

Việt Nam có chi phí rẻ nhất thế giới với người nước ngoài

3. Myanmar
Chi phí so với Mỹ: rẻ hơn 16%
Chi phí hằng tháng:
Thuê nhà: 525 USD
Điện nước: 25,35 USD
Di chuyển: 6 USD
Cappuccino: 2,2 USD
Bia nội: 1 USD

Việt Nam có chi phí rẻ nhất thế giới với người nước ngoài

4. Mexico
Chi phí so với Mỹ: rẻ hơn 52%
Chi phí hằng tháng:
Thuê nhà: 272,72 USD
Điện nước: 39,4 USD
Di chuyển: 17,03 USD
Cappuccino: 2,01 USD
Bia nội: 1,4 USD

Việt Nam có chi phí rẻ nhất thế giới với người nước ngoài

5. Philippines
Chi phí so với Mỹ:
 rẻ hơn 53%
Chi phí hằng tháng:
Thuê nhà: 235,75 USD
Điện nước: 74,92 USD
Di chuyển: 9,78 USD
Cappuccino: 2 USD
Bia nội: 0,98 USD

Việt Nam có chi phí rẻ nhất thế giới với người nước ngoài

6. Trung Quốc
Chi phí so với Mỹ:
 rẻ hơn 39%
Chi phí hằng tháng:
Thuê nhà: 515,49 USD
Điện nước: 51,55 USD
Di chuyển: 18,35 USD
Cappuccino: 4,07 USD
Bia nội: 0,92 USD

Việt Nam có chi phí rẻ nhất thế giới với người nước ngoài

7. Hàn Quốc
Chi phí so với Mỹ:
 đắt hơn 8%
Chi phí hằng tháng:
Thuê nhà: 591,76 USD
Điện nước: 142,34 USD
Di chuyển: 48,57 USD
Cappuccino: 3,86 USD
Bia nội: 2,65 USD

Việt Nam có chi phí rẻ nhất thế giới với người nước ngoài

8. Kazakhstan
Chi phí so với Mỹ:
 rẻ hơn 57%
Chi phí hằng tháng:
Thuê nhà: 263,37 USD
Điện nước: 52,21 USD
Di chuyển: 17,67 USD
Cappuccino: 1,64 USD
Bia nội: 0,88 USD

Việt Nam có chi phí rẻ nhất thế giới với người nước ngoài

9. Ấn Độ
Chi phí so với Mỹ: 
rẻ hơn 64%
Chi phí hằng tháng:
Thuê nhà: 170,16 USD
Điện nước: 32,29 USD
Di chuyển: 9,35 USD
Cappuccino: 1,43 USD
Bia nội: 1,56 USD

Việt Nam có chi phí rẻ nhất thế giới với người nước ngoài

10. Thái Lan
Chi phí so với Mỹ:
 rẻ hơn 36%
Chi phí hằng tháng:
Thuê nhà: 430,81 USD
Điện nước: 67,93 USD
Di chuyển: 30,13 USD
Cappuccino: 1,75 USD
Bia nội: 1,81 USD

Theo : kinhdoanh.vnexpress