Trailer of “2017 KOREA – VIETNAM K-POP FRIENDSHIP CONCERT”

Chương trình “2017 KOREA – VIETNAM K-POP FRIENDSHIP CONCERT” sẽ là thời gian xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước cũng như chào mừng Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang Hàn Quốc thông qua giao lưu văn hoá giữa ca sĩ Việt Nam và Hàn Quốc.

https://www.facebook.com/2017KVFC/videos/129165611121807/?hc_ref=ARTcUPxyW4xFv3KAI6DR7jdYsDsmvwsYzbx_26a_CVm49DyOFvbOrtlVMz1E87NA7As&fref=nf

Theo: Herstyle