Pond’s Acne Clear giúp giảm mụn rõ rệt sau 3 ngày

Thương hiệu Pond’s thuộc công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam giới thiệu thông tin dòng sản phẩm Pond’s Acne Clear mới với giải pháp ngừa mụn Lock & Clear và phức hợp hoạt động Thymo-T, lần đầu tiên từ Viện Nghiên Cứu Pond’s giúp giảm mụn rõ rệt sau 3 ngày.