The Burberry September 2016 Show

Xem Burberry tháng 9 năm 2016 bộ sưu tập ra mắt lấy cảm hứng từ Orlando Virginia Woolf, bộ sưu tập làm mờ ranh giới giữa quá khứ và hiện tại, nam tính và nữ tính. Được chế tác với kỹ thuật lâu đời trong phong cách tương phản giữa cổ điển và hiện đại.