Thu ngân sách 11 tháng vượt đích cả năm

Giá dầu thô tăng cao, xuất nhập khẩu tăng mạnh cùng với thu nội địa sớm đạt dự toán giúp thu ngân sách “cán đích” dù chưa hết năm.

Theo số liệu Bộ Tài chính công bố đến hết 30/11, lũy kế thu ngân sách nhà nước ước đạt 1,39 triệu tỷ đồng, vượt 3,7% dự toán và tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa vượt gần 1% so với dự toán và tăng hơn 6% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2020 giảm gần 7% so với năm trước). Thu từ dầu thô ước vượt 65% dự toán và tăng 20% so cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 17% dự toán và tăng 24% so cùng kỳ.

Thu nội địa 11 tháng đầu năm vượt 1% dự toán cả năm nhờ 8 trên 12 khoản thu đóng góp chủ yếu đều đạt hoặc vượt dự toán. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xấp xỉ dự toán, 6 khoản thu khác vượt dự toán.

Các khoản thu còn lại (chủ yếu là khoản thu nhỏ) đạt từ 80-92% dự toán, như hoạt động xổ số kiến thiết, thuế bảo vệ môi trường, các loại phí, lệ phí…

Khoản thu nội địaVượt dự toán
Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh8%
Thuế thu nhập cá nhân8%
Thu về nhà, đất21,6%
Cấp quyền khai thác khoáng sản58%
Quỹ đất công ích và hoa lợi công sản77%
Thu ngân sách khác7%

Riêng với thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục thuế từng nhiều lần lý giải thu thuế cá nhân tăng so với cùng kỳ và đạt khá (dù mức thu từ tiền lương, tiền công giảm 3%) là nhờ tăng thu từ đầu tư chứng khoán và chuyển nhượng bất động sản, trong bối cảnh dòng tiền tìm kiếm cơ hội sinh lời khi lãi suất tiết kiệm thấp kỷ lục.

Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm, thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán tăng gấp 2,9 lần cùng kỳ, thu từ chuyển nhượng bất động sản cũng tăng 70% lên 11.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thuế thu nhập doanh nghiệp khối ngoài quốc doanh mới 11 tháng cũng đã vượt dự toán 8% dù nhiều doanh nghiệp chịu lỗ, thậm chí đóng cửa vì tác động của biến chủng Delta.

Điều này một phần theo lý giải của Tổng cục thuế, có sự đóng góp của một số ngành đạt tăng trưởng nóng như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Bên cạnh đó, chính sách giảm phí trước bạ vào năm ngoái khiến lượng xe tiêu thụ vào cuối năm ngoái tăng mạnh, kéo theo thu từ doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô tính trong nửa đầu năm tăng gấp rưỡi cùng kỳ.

Còn thu từ dầu thô vượt dự toán tới 65% là nhờ giá dầu tăng mạnh, sản lượng cũng sớm đạt kế hoạch. Giá dầu thanh toán bình quân 11 tháng đạt 67,5 USD một thùng, cao hơn 22,5 USD một thùng so với giá dự toán, sản lượng thanh toán ước đạt 8,1 triệu tấn, vượt khoảng 1% kế hoạch.

Với thu từ xuất nhập khẩu, tổng thu thuế vượt 10% dự toán và hơn 20% cùng kỳ chủ yếu nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng tăng mạnh (trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế ước tăng 29% so cùng kỳ) và hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 136.490 tỷ đồng, gần đạt 100% dự toán.

Chi ngân sách nhà nước thực hiện 11 tháng ước đạt 75% dự toán, trong đó chi thường xuyên đạt hơn 84% dự toán, chi trả nợ lãi đạt gần 82% dự toán. Riêng tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt chưa tới 64% kế hoạch Thủ tướng giao.

Tổng thể cân đối ngân sách 11 tháng có thặng dư, trong đó ngân sách trung ương bội chi, ngân sách địa phương thặng dư lớn.

Bộ Tài chính đã phát hành trái phiếu Chính phủ đảm bảo nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương và thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn. Tính đến ngày 26/11, 288.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được phát hành, với kỳ hạn bình quân 13,5 năm, lãi suất bình quân 2,28% một năm.

Nguồn: VNEXPRESS