Ngẫu hứng Denim trong bộ sưu tập của V64

V64 xuất hiện trên đường runway của Vietnam Designer Fashion Week mang đến những họa phẩm ngẫu hứng của denim. Các thiết kế phô trương nội lực dẫn đầu trong công nghệ denim wash tại Việt Nam, hay nổi bật với các vệt màu ánh nhũ đầy hiện đại. Nghệ thuật, kỹ thuật denim wash, hiểu tính nữ là điều sẽ làm nên một V64 của nội địa trong tương lai.

V64-VIETNAM-DESIGNER-FASHION-WEEK-2016_4201-682x1024

V64-VIETNAM-DESIGNER-FASHION-WEEK-2016_4208-682x1024

V64-VIETNAM-DESIGNER-FASHION-WEEK-2016_4204-682x1024

V64-VIETNAM-DESIGNER-FASHION-WEEK-2016_4210-682x1024

V64-VIETNAM-DESIGNER-FASHION-WEEK-2016_4212-682x1024

V64-VIETNAM-DESIGNER-FASHION-WEEK-2016_4213-682x1024

V64-VIETNAM-DESIGNER-FASHION-WEEK-2016_4214-682x1024

V64-VIETNAM-DESIGNER-FASHION-WEEK-2016_4216-682x1024

V64-VIETNAM-DESIGNER-FASHION-WEEK-2016_4219-682x1024

V64-VIETNAM-DESIGNER-FASHION-WEEK-2016_4223-682x1024

V64-VIETNAM-DESIGNER-FASHION-WEEK-2016_4225-682x1024

V64-VIETNAM-DESIGNER-FASHION-WEEK-2016_4227-682x1024

V64-VIETNAM-DESIGNER-FASHION-WEEK-2016_4228-682x1024

V64-VIETNAM-DESIGNER-FASHION-WEEK-2016_4238-682x1024

Ảnh: Jacky

Nguồn: bazaarvietnam.vn