Louis Vuitton | Spring Summer 2020 | Full Show

BST Louis Vuitton Xuân – Hè 2020 là sợi dây nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Dấu ấn của Thời kỳ tươi đẹp – Belle Époque (giai đoạn phát triển quan trọng ở châu Âu từ cuối thế kỷ 19 tới năm 1914, trước khi nổ ra Chiến tranh thế giới thứ nhất), theo Nicolas, “là giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Pháp về mặt nghệ thuật, văn hóa, giải phóng phụ nữ và trong văn học với sự xuất hiện của tiểu thuyết gia Marcel Proust”.

Nguồn : youtube