Black Knight Decoded – OFFICIAL FILM (2015) Pepsi Studio Production

VIỆT NAM – Ngày 18-11-2015 – Hàng ngàn bạn trẻ tại Việt Nam đã được góp mặt trong “Black Knight Decoded – Giải mã Kỵ sỹ đen”, một bộ phim ngắn đỉnh cao được tạo nên từ trí tưởng tượng bay bổng, phong phú xung quanh Kỵ sỹ đen – một vệ tinh được tin rằng có tồn tại trong thực tế.