Bài tập cho eo thon bụng gọn

Bất cứ phụ nữ nào cũng đều mong muốn có một vòng eo thon thả và cơ bụng săn chắc. Với bài tập cho cơ bụng đơn giản được giới thiệu dưới đây, sẽ giúp phái đẹp luyện tập dễ dàng để có vòng eo như ý.

 Động tác 1:

Bước 1: Nằm trên sàn, 2 tay đưa cao khép vào nhau, hai chân co gối 45 độ, đưa chân lên cao

Bai tap cho eo thon bung gon1.2

Bước 2: Nâng cổ, đầu và vai lên khỏi sàn

Bai tap cho eo thon bung gon1.3

Bước 3: Giang tay và mở rộng 2 chân

Bai tap cho eo thon bung gon1.4

Bước 4: Khép tay và chân

Bước 5: Lặp lại như Bước 3

Lặp lại động tác khoảng 10-12 lần

Động tác 2: 

Bước 1: Hai tay chống đất, cánh tay thẳng, hai chân duỗi thẳng.

Bai tap cho eo thon bung gon2.1

Bước 2: Nâng chân phải lên một góc khoảng 45 độ

Bai tap cho eo thon bung gon2.2

Bước 3: Hạ chân phải xuống ( không chạm đất)

Bai tap cho eo thon bung gon2.3

Bước 4: Nâng chân phải lên và đưa qua bên phải một góc 45 độ

Bai tap cho eo thon bung gon2.4

Bước 5: Đưa chân về như Bước 3, lặp lại từ Bước 2 đến Bước 5 khoảng 4-6 lần cho chân phải

Bước 6: Đổi chân và thực hiện như các bước 2-5, thực hiện 4-6 lần cho chân trái.

Động tác 3:

Bước 1: Ngồi duỗi thẳng chân, hai tay giang rộng, song song với mặt sàn.

Bai tap cho eo thon bung gon3.1

Bước 2: Ngả người về phía sau, đưa tay trái qua bên phải, hai tay khép lại với nhau

Bai tap cho eo thon bung gon3.2

Bai tap cho eo thon bung gon3.3

Bước 3: Đưa tay trái về vị trí ban đầu.

Bước 4: Đưa tay phải qua bên trái, hai tay khép lại với nhau.

Bai tap cho eo thon bung gon3.4

Bước 5: Đưa tay phải về vị trí ban đầu.

Bước 6: Lặp lại động tác khoảng 10-12 lần

Động tác 4:

Bước 1: Đứng thẳng 2 chân rộng bằng vai, tay duỗi thẳng.

Bước 2: Hai tay nâng lên đặt sau gáy.

Bai tap cho eo thon bung gon4.1

Bước 3: Gập người vuông góc với sàn nhà.

Bai tap cho eo thon bung gon4.2

Bước 4: Xoay vai sang phải.

Bai tap cho eo thon bung gon4.3

Bước 5 : Trở lại vị trí như Bước 3 .

Bước 6 : Xoay vai sang trái.

Bai tap cho eo thon bung gon4.4

Lặp lại động tác 10-12 lần

Động tác 5 :

Bước 1 : Nằm nghiêng trên sàn nhà phía bên phải, tay phải làm trụ, nâng người lên một góc 45 độ, tay trái đưa cao, thẳng, hai chân khép lại, duổi thẳng.

Bước 2 : Gập hai chân lại, giữ cho vuông góc với sàn nhà.

Bai tap cho eo thon bung gon5.1

Bước 3 : Đầu gối chân phải làm trụ, nâng hông lên cao, nâng đầu gối trái lên tạo khoảng rộng giữa hai đùi.

Bai tap cho eo thon bung gon5.3

Bai tap cho eo thon bung gon5.4

Bước 4 : Hạ hông xuống, đầu gối trái giữ nguyên khoảng rộng với đầu gối phải.

Bai tap cho eo thon bung gon5.3

Bước 5 : Nâng hông lên và hạ xuống 6-8 lần.

Bai tap cho eo thon bung gon5.2

Bước 6 : Đổi bên và thực hiện như các bước trên.

Động tác 6 :

Bước 1 : Đứng thẳng, hay tay buông xuôi.

Bước 2 : Hai tay đưa lên cao, thẳng cánh tay, đưa chân phải về phía trước, hai chân tạo góc với mặt sàn khoảng 45 độ.

Bai tap cho eo thon bung gon6.1

Bước 3 : Gập người, đầu ngón tay chạm mu bàn chân.

Bai tap cho eo thon bung gon6.2

Bước 4 : Thẳng người, hai tay vẫn đưa lên cao và chân vẫn giữ nguyên tư thế.

Bai tap cho eo thon bung gon6.3

Bước 5 : Lặp lại bước 3 và bước 4 từ 6-8 lần.

Bước 6 : Đổi bên và thực hiện như các bước trên, thực hiện 6-8 lần

Bai tap cho eo thon bung gon6.4

Bai tap cho eo thon bung gon6.5

Nguồn tham khảo : http:///fitnessmagazine.com