Tag Archives: fashion collaboration 2015

New Zealand và Việt Nam kết nối văn hóa qua thời trang

Đêm ngày 6/8 vừa qua, tại TP.HCM đã ra mắt các mẫu thiết kế của