Tag Archives: May 10

Veston May 10 – khẳng định thương hiệu quốc tế

Vừa qua, tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, May 10 là một trong