Tắm bằng nước nóng hay nước lạnh thì tốt cho cơ thể?

Ngoài thức ăn, nước uống, nhiệt độ nước mà bạn tắm cũng là yếu tố quan trọng đối với sức khoẻ của bạn.

Có người thích tắm nước nóng, có người thích tắm nước lạnh. Vậy tắm bằng nước nóng hay nước lạnh thì tốt cho cơ thể? Có thể bạn sẽ ngạc nhiên với những điều sau đây:

tam-voi-sen-nong-lanh_18237276

Phạm An (Theo Biutidiy )